ميهن ما ايرانشناسي و گردشگري - بوشهر

تحقیق دانشجویی,تحقیق دانشجویی - 275,سایت علمی و پژوهشی آسمان موضوع: معماري همساز با اقليم گردآورنده: صمد وحدتی کارشناس ارشد اقلیم شناسی [email protected] مقدمه : رابطة اقليم و انسان همانند رابطة گهواره با نوزاد ü شكل بام و جنس مصالح بكار رفته در آن. ü ارتفاع سقف نسبت به كف. ü ضخامت ديوارها،ديوارهاي عايق. ü تعداد لايه هاي بكار رفته در بام يا سقف، جداره يا ديواره و پنجره ها. ü تهوية عرضي گل ساختمان مسجد از خشت و گل است و فقط در شرقي بام، از آجر استفاده شده است. تنها اثر کاشيکاري مسجد، کتيبه معرق بالاي سر در و ورودي غربي است. مسجد جامع عقدا اين مسجد در "عقدا" از توابع شهرستان اردکان قرار دارد. بناي اين مسجد ا نمايش سيكلون و آنتي سيكلون در نيمكره شمالي ; نمايش رودباد قطبي; نمايش گرم شدن كره زمين; نمايش تغييرلايه ازن; نمايش مراحل تشكيل ترنادوها; جبهه هاي سرد و گرم ; نمايش النينو و لانينا; مقايسه جبهه هاي سرد و گرم; الگوي بارش جبهه

[index] [653] [12847] [2531] [6486] [3065] [8976] [2590] [3854] [10925] [11091]

#

test2